Odborné akce Archiv akcí ČSKB

ATHEROSKLEROSA 2008

10. - 12.9. 2008
Praha, Lékařský dům

Průběžné informace a formuláře lze nalézt na internetové adrese:
http://www.lfhk.cuni.cz/pfspol/athero/athero.html


ČLS JEP - Společnost patologické a klinické fysiologie - Sekce pro atherosklerosu, Česká pediatrická společnost - Komise pro prevenci atherosklerosy v dětském a adolescentním věku ve spolupráci se Společnostmi klinické biochemie, všeobecného lékařství, praktických lékařů pro děti a dorost, klinické výživy a intensivní metabolické péče, obesitologickou, diabetologickou SLS - Společnost klinické biochemie - Sekce pro atherosklerosu

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK - 4. INTERNÍ KLINIKA, IPVZ PRAHA a NCONZO BRNO

si Vás dovolují pozvat na symposium s edukačním programem

A T H E R O S K L E R O S A 2008

diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku

v Praze ve dnech 10.-12. září 2008 pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

Thematika edukačního programu:

 • Lipidy a centrální nervový systém
 • Mastné kyseliny a vybrané klinické stavy
 • Genetika dyslipidemií a metabolického syndromu
 • Oxidativní stres v klinice
 • Prediktory atherosklerosy u dětí a mladistvých
 • Léčba dyslipidemií
 • Obesita a metabolismus tukové tkáně
 • Experimentální aspekty risikových faktorů atherosklerosy

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 • Účast na symposiu není vázána registračním poplatkem.
 • Přednášky budou v Lékařském domě (Sokolská 31, 120 26 Praha).
 • Ubytování nebude zajišťováno organizátory.
 • Na www stránkách ubytovaniPrague a Praha-levny-hotel jsou uvedeny některé možnosti ubytování v Praze.
 • Symposium je přihlášeno jako vzdělávací akce u ČLK, KVVOPZ, ČAS.
 • Certifikát obdrží účastníci do konce listopadu 2008. Jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina.


Průběžné informace a formuláře lze nalézt na internetové adrese:
http://www.lfhk.cuni.cz/pfspol/athero/athero.html

Kontaktní osoba:
RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
4. interní klinika 1. LF UK
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2

tel.: +420-224 962 500
fax: +420-224 923 524

e-mail: Eva.Tvrzicka@vfn.cz

ATHEROSKLEROSA 2008 – přihláška

Jméno, titul:
Adresa pro korespondenci:
Tel.: Fax: E-mail:
Chci certifikát o účasti: Ano Ne
Mám-nemám zájem o aktivní účast (uveďte autory a název sdělení):

Vloženo: 14.10.2007

Zpět


česky | english