Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Nefrologická laboratorní vyšetření

14. 5. 2008
Olomouc

program zveřejněn, přihlášky do 30.4.2008 s poplatkem 400,- Kč, pro přihlášené od 1.5. do 13.5.2008 činí registrační poplatek 500,- Kč, nepřihlášení zájemci zaplatí na místě 600,- Kč


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, OS ČLK v Olomouci a OKB Fakultní nemocnice Olomouc
ve spolupráci s Edukační divizí SEKK, spol. s r.o.,
pořádají
pracovní den

Nefrologická laboratorní vyšetření

Teor. ústavy LF UP Olomouc
14. květen 2008

Pracovní den se koná ve velké posluchárně teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc (nad Fakultní nemocnicí), od 9 h do cca 14 h. Účastníci obdrží kopii přednesených sdělení formou CD-ROM. Akce je zařazena do registru ČLK pod č. 15537 a ohodnocena 4 kredity. Akce je ohodnocena KVVOPZ (č. 207/2008) a POUZP ČMS (č. xvxvx) 3 kredity za pasivní účast, 10 kredity za spoluautorství a 15 kredity za přednesení přednášky. Akce je registrována Českou asociací sester (č. ČAS/KK/xxxx/xxxx)

Tématické zaměření pracovního dne

 • Diagnostika akutních a chronických chorob ledvin
 • Funkční vyšetření ledvin
 • Biochemie a patobiochemie základních nefrologických markerů
 • Problematika stanovení a kontroly kvality vybraných analytů
 • Techniky a technologie pro močová laboratorní vyšetření

program s přihláškou

PROGRAM

9:00 – 9:25  Registrace účastníků
9:30  Zahájení pracovního dne

9:35 – 10:05

 • Jabor A., Katedra klin. biochemie IPVZ a IKEM Praha:
  Akutní a chronické selhání ledvin z pohledu laboratorní medicíny

10:10 – 10:30

 • Zadražil J., III. interní klinika FN Olomouc
  Funkční vyšetření ledvin z pohledu klinického nefrologa

10:35 – 10:55

 • Horčička V., III. interní klinika FN Olomouc:
  Peritoneální dialýza a její laboratorní aspekty

11:00 – 11:20

 • Flögelová H., Geier P., Kutrová K., Dětská klinika FN Olomouc:
  Glomerulární filtrace u dětí – metody výpočtu a význam hodnoty GF pro léčbu dítěte s chronickou renální insuficiencí

11:25 – 11:45  Přestávka

11:50 – 12:10

 • Friedecký Bedřich, SEKK, s.r.o., Pardubice a ÚKBD FN a LF UK Hradec Králové:
  Nefrologie a analytické problémy stanovení sérového kreatininu

12:15 – 12:35

 • Kubáč P., Buryška J., OKB Městská nemocnice Ostrava:
  Umožňuje MDRD opustit 24hodinovou kreatininovou clearance?

12:40 – 13:00

 • Granátová J., Hornová L., Fantová L., Hamrlová Z., OKB FTN Praha a nefrologická ambulance Centromed, a.s.,Praha:
  Indikátorové proteiny v moči v diagnostice proteinurie a hematurie

13:05 – 13:25  Přestávka

13:30 – 13:50

 • Buryška J., Kubáč P., OKB Městská nemocnice Ostrava:
  Vyšetření mikroalbuminurie poměrem albumin/kreatinin v moči – výhody a rizika

13:55 – 14:15

 • Friedecký David, Lab. dědičných metab. poruch OKB FN Olomouc:
  Kreatinin a kyselina močová, diagnostický význam a techniky stanovení

14:20 – 14:40

 • Pechová M., a kol., OKB FN Olomouc:
  Srovnání dvou močových analyzátorů

14:45  Zakončení pracovního dne a vydání osvědčení o účasti

PŘIHLÁŠKA

„Nefrologická laboratorní vyšetření“. velká posluchárna teor. ústavů LF UP Olomouc, 14. květen 2008

Příjmení ……………………………………
Jméno …………………................................
Tituly ………………..
Adresa pracoviště …………………………………………………………………………………………..........
Kontaktní telefon/fax/e-mail ……………………………………………………………………………………..

Účastnický poplatek bude vybírán při registraci. Poplatek zahrnuje konferenční materiály a drobné občerstvení. Pro účastníky přihlášené do 30.4.2008 činí 400.- Kč, pro přihlášené od 1.5. do 13.5.2008 činí registrační poplatek 500,- Kč. Nepřihlášení zájemci zaplatí na místě 600,- Kč a nezaručujeme jim, že budou mít k dispozici CD-ROM, příp. další materiály pracovního dne. Pokud se z jedné organizace účastní semináře více účastníků, vyplňte, prosím, přihlášky jednotlivě.
Jestliže je pro vás výše uvedený způsob úhrady nevyhovující, zašlete nejpozději do 30.4.2008 na e-mail ekonom@sekk.cz objednávku obsahující název a sídlo vaší organizace, IČ, DIČ a jména osob, za které má být vložné uhrazeno. Na základě této objednávky vám zašleme fakturu a vaši objednávku budeme považovat za závaznou přihlášku. Případné dotazy k organizaci a programu můžete zaslat na biochemie@fnol.cz.

V ……………………… dne ……………2008

……….…………………………………………….
podpis

Přihlášku odešlete nejpozději 30. dubna 2008 na adresu:
OKB Fakultní nemocnice
I.P.Pavlova 6
775 20 OLOMOUC
e-mail: biochemie@fnol.cz

 

Vloženo: 14.10.2007

Zpět


česky | english