Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Pracovní dny ROCHE 2008

17.-18. dubna 2008 Brno, Hotel Santon

program zveřejněn


ROCHE s.r.o. divize diagnostika a OKBH Fakultní nemocnice Brno
pořádají

Pracovní dny Roche 2008

Místo konání:

Hotel Santon, Přístavní 38, Brno-Bystrc 635 00
Tel.: +420 546 124 444
Fax: +420 546 222 361
http://www.orea.cz/santon  

Termín konání: 17. - 18. dubna 2008

Odborným garantem akce je Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc, MBA., přednosta OKBH FN Brno
Akce je zařazena do systému kreditního vzdělávání MZ ČR podle zákona 95/2004 a 96/2004.

Program

Čtvrtek 17.dubna 2008

11:00  Registrace účastníků

11:30 Společný oběd 

 • 13:00 
  Zahájení pracovních dnů
  Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc, MBA./ Fakultní nemocnice Brno
  Ing. Radoslav Blažek / Roche Diagnostics
 • 13:10 
  Úvodní přednáška: “Roche Diagnostics: Historie a perspektiva inovací”
  RNDr. Tomáš Petr / Roche Diagnostics
 • 13:50 
  Co nového nabízíme v produktové linii cobas?
  RNDr. Petr Ondráček, Ing. Pavel Prouza. / Roche Diagnostics
 • 14:30 
  První projekt plně automatizované pre-analytiky Roche v ČR: Modular MPA
  Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc, MBA./ FN Brno
  Ing. Petr Kopecký / Roche Diagnostics

15:30 Přestávka

 • 16:00 
  Projekty de-centralizované diagnostiky, Accu-Chek Inform
  Goran Andonov / Roche Diagnostics
  Praktické zkušenosti z projektů ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha a Fakultní nemocnici Olomouc
  Přednášející budou upřesněni
 • 16:30 
  Služby pro zákazníky – technický servis
  Ing. Miroslav Paráček/ Roche Diagnostics

Pátek 18. dubna 2008

 • 9:00 
  Novinky a zajímavosti v nabídce Roche – aplikované vědy
  Mgr. Dalimil Žurek / Roche Diagnostics
  Nabídka Roche pro rychlou PCR diagnostiku
  MUDr. Igor Blanárik / Roche Diagnostics
 • 10:00 
  Diagnostika infekčních hepatitid na imunochemických systémech Roche
  Ing. Igor Klimíček / Roche Diagnostics
  Zkušenosti s novou soupravou Elecsys Anti-HCV na pracovišti ÚPMD Praha
  Ing. Hana Sochová, Ing. Iveta Pařízková/ÚPMD Praha
  Další nově uváděné metody do portfólia Roche
  Ing. Kateřina Málková/ Roche Diagnostics
  Výsledky mezilaboratorní studie stanovení kostních markerů v séru
  RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. / SEKK

11:00  Přestávka

 • 11:30 
  Služby pro zákazníky – zákaznický servis a logistika
  Ing. Milan Švorc / Roche Diagnostics

12:00 Diskuse k přednáškam

12:15 Oběd

13:30 Ukončení pracovních dnů 

Odborný garant:
Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.,MBA
OKBH FN Brno Jihlavská 20, 62500 Brno
tel.: sekretariát: 532 233 151, Doc.Dastych: 532 233 948
e-mail: mdast@fnbrno.cz  

Kontakt pro registraci:
dnyroche08@cbttravel.cz

Registrační poplatky:

 • do 1.4.2008 3.000 Kč
 • po 1.4.2008 3.500 Kč
  Poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, odborné materiály, občerstvení a účast na společenském večeru.

Vloženo: 14.10.2007

Zpět


česky | english