Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Společný pracovní den ČSKB a Endokrinologické společnosti

16.4.2008,  Praha
III.interní klinika VFN , sál prof. Charváta, U Nemocnice 1 Praha 2

program zveřejněn
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail:
springer@vfn.cz  


PROGRAM

 • 9:00
  Zahájení: prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc.
 • Úvod: prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. 
  Jak a kdy vyšetřujeme hormony štítné žlázy

Blok č.1: Porovnatelnost, preanalytika, interakce

Moderuje Ing. Springer Drahomíra

 • 9:30 
  MUDr. Jenšovský Jiří 
  Pilotní průzkum tyreologických laboratorních hodnot v ČR 
  ÚVN Praha
 • 9:45 
  Ing.Bartoš Vladimír 
  Porovnatelnost výsledků stanovení tyreoidálních hormonů v systému EHK SEKK
  Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA, KNM FN Ostrava
 • 10:00 
  Ing. Arnoštová Libuše, CSc.
  Preanalytika, lékové interakce
  ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha
 • 10:15 
  doc. MUDr. Límanová Zdenka, CSc. 
  Ovlivnění parametrů štítné žlázy při netyroidálním onemocnění
  III.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha
 • 10:30 
  prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 
  Jak ovlivní příjem jódu laboratorní tyreoidální výsledky
  Endokrinologický ústav Praha

P Ř E S T Á V K A

Blok č.2: Referenční rozmezí v thyreologii

Moderuje MUDr.Pikner Richard, PhD.

 • 11:30 
  MUDr.Pikner Richard, PhD. 
  Stanovení referenčních mezí v tyreologii
  Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice a.s.
 • 11:45 
  Ing. Springer Drahomíra 
  Referenční meze v těhotenství z laboratorního hlediska
  ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha
 • 12:00 
  MUDr. Hauerová Dana 
  Referenční meze v těhotenství z pohledu endokrinologa
  Soukromá endokrinoložka, Plzeň
 • 12:15
  doc. MUDr. Horáček Jiří, CSc. 
  Modelace optimálního rozmezí pro screening v graviditě
  1.LF UK a II.interní klinika FN Hradec Králové
 • 12:30
  prof. MUDr. Topolčan Ondřej, CSc. 
  Stanovení protilátek proti štítné žláze
  ONM FN Plzeň

O B Č E R S T V E N Í

Blok č.3: Racionální indikace

Moderuje doc. MUDr. Límanová Zdenka, CSc.

 • 14:00 
  doc.MUDr. Calda Pavel, CSc. 
  Pohled gynekologa na tyreopatie v graviditě
  Gyn.-por. klinika VFN a 1.LF UK, Praha
 • 14:15 
  MUDr. Laňková J. 
  Screening funkčních tyreopatií - teorie a realita
  Katedra všeob. lékařství,1. LF UK a praktická lékařka
 • 14:30 
  doc. MUDr. Mayer Otto, CSc. 
  Dysfunkce štítné žlázy a kardiovaskulární riziko
  II. Interní klinika LF UK a FN Plzeň
 • 14:45 
  MUDr.Jiskra Jan, PhD. 
  Indikace k vyšetření tyreoidálního diagnostického panelu u polyautoimunitního syndromu
  III.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha
 • 15:00 
  doc. MUDr. Límanová Zdenka, CSc. 
  Indikace k vyšetření, diskrepance, frekvence vyšetření, souhrn
  III.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Odbornými garanty akce jsou prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. a prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc.

Prosíme o potvrzení účasti na mail springer@vfn.cz  

Kontaktní osoby:
Prof.MUDr. Tomáš Zima, DrSc. a Doc. MUDr. Zdena Límanová, CSc.

Prof. Zima:
ÚKBLD VFN a 1.LF UK U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel.: 224 962 841
e-mail: zimatom@cesnet.cz  

Doc. Límanová:
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel.: 224 966 453
e-mail: zdenka.limanova@vfn.cz  

Vloženo: 14.10.2007

Zpět


česky | english