Odborné akce Archiv akcí ČSKB

Řízení procesu zpracování vzorků v klinické laboratoři

31. 1. 2008
Olomouc, Regionální centrum

program, přihláška - v příloze


PDF ke stažení Příloha [180.75 KB]

Kontaktní osoba:
Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc.
OKB, FN Olomouc I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc
tel.: 588 444 256
e-mail: schneidp@fnol.cz

Pracovní den se koná ve čtvrtek, dne 31. ledna 2008, v Regionálním Centru Olomouc, od 9 h do cca 16 h. Účastníci pracovního dne obdrží kopii přednesených sdělení na CD-ROM. Akce je zařazena do registru akcí ČLK (č. 14299) a ohodnocena 6 kredity, akce je ohodnocena KVVOPZ (č. 7/2008) a POUZP ČMS (ev.č. 0Z 1419/07 VA) 3 kreditními body za pasivní účast, 15 kreditními body za přednesení přednášky a 10 kreditními body za spoluautorství. ČAS souhlasí s přiznáním kreditních bodů (reg.č. ČAS/KK/6836/2007) podle § 3 vyhlášky č. 423/2004 Sb. v rozsahu 6 hodin teorie. 

Tématické zaměření pracovního dne

  • Analýza laboratorního procesu a následné akce (zkušenosti, příklady)
  • Vliv organizace a automatizace práce na zkrácení laboratorního TAT
  • Podíl informačních technologií na zrychlení odezvy a snížení chybovosti laboratoří
  • Chyby v perianalytických částech laboratorního cyklu a jejich prevence
  • Nové směry v automatizaci a robotizaci analytických činností
  • Aktuální trendy a odhady budoucího podílu POC (VUP) technologií
  • Procesní řízení, systémy kvality a mezinárodní normy

PROGRAM

9:00
Otevření výstavy, registrace účastníků

9:30 Zahájení pracovního dne

9:35 – 9:55
Štern P., ÚKBLD 1.LFUK a VFN Praha:
Výběr automatizace pro klinicko-chemickou laboratoř

10:00 – 10:20
Palička V., Živný P., Pavlíková L.,ÚKBD LF a FN Hradec Králové:
Přínos a rizika informačních technologií v klinické laboratoři

10:25 – 10:45
Průša R., Kotaška K., Bardún R., Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2.LF UK a FN Motol:
Elektronická a internetová laboratoř – koncepce 21.století

10:50 – 11:10
Friedecký B., SEKK, s.r.o., Pardubice:
Chyby v perianalytických částech laboratorního cyklu

11:15 – 11:30 Přestávka

11:35 – 11:55 Dastych M., Beňovská M., Kopecký P., Ondráček P., OKBH FN Brno a Roche Diagnostics, s.r.o., Praha:
Přínos MPA v procesu zpracování vzorků na OKBH FN Brno

12:00 – 12:20
Verner M., Kašparová M.., Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Praktické zkušenosti s jednotným příjmem biologického materiálu v Centrálních laboratořích Nemocnice České Budějovice

12:25 – 12:45
Radina M., Minář J., Kučerová M., Onkologické centrum J.G.Mendela, Nový Jičín a SMSD, s.r.o., BioVendor-Laboratorní medicína, a.s., Brno:
Automatizace ve středně velké laboratoři

12:50 – 13:10
Lukeš J., Vrána J., OKB FN Olomouc a Gapo, s.r.o., Olomouc:
Program Chem jako příklad užitečného middleware pro klinické laboratoře

13:15 – 13:45 Polední přestávka

13:50 – 14:10
Rothbauerová K., Abbott Laboratories, s.r.o., Praha:
Řízení procesu zpracování vzorků v laboratoři firmou Abbott Laboratories

14:15 – 14:35
Bischof M., Beckman Coulter – Immunotech, a.s., Praha
Řízení procesu zpracování vzorků pomocí SW Data management Remisol 2000

14:40 – 15:00
Vranovský K., Olympus C&S, s.r.o., Praha:
Možnosti řízení automatizovaných systémů v laboratoři

15:05 – 15:25
Řečínská J., Randox, s.r.o., Břeclav:
Biočipová technologie a její využití v klinické biochemii

15:30 – 15:50
Šmídová J., Sysmex CZ, s.r.o., Brno:
Možnosti technické validace analytického procesu

15:55 Zakončení pracovního dne a vydání osvědčení o účasti

Vloženo: 14.10.2007

Zpět


česky | english