Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

Regionální seminář v oboru klinická biochemie

prosinec 2019  Hradec Králové


Kontaktní osoba
ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
FN – ÚKBD Hradec Králové,
Sokolská 581,
500 05 Hradec Králové
tel. 495 833 810
fax 495832003
e-mail: ukbd@fnhk.cz
web: ukbd.fnhk.eu

Vloženo: 16.11.2018

Zpět


česky | english