Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

Pracovní den

9.10.2019  Praha, Lékařský dům
pracovní den sekce biochemických laborantů, téma bude upřesněno


Kontaktní osoba
Petr Coufal
OKB FN U sv. Anny,
Pekařská 53, Brno
tel. 543 183 200
e-mail: petr.coufal@fnusa.cz
web: www.cskb.cz

Vloženo: 16.11.2018

Zpět


česky | english