Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

XIV.celostátní sjezd ČSKB

22.-24.9.2019  Parkhotel Plzeň

www.sjezdcskb2019.cz


Kontaktní osoba
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
FN Plzeň
tel. 377 104 233
e-mail: racek@fnplzen.cz

Vloženo: 16.11.2018

Zpět


česky | english