Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

ATHEROSKLEROSA 2019

11. -12.9.2019  Praha
diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku


Kontaktní osoba
RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
1.LF UK, Praha
tel. 224 964 299
e-mail: jaroslav.macasek@vfn.cz
web: http://pfspol.lf1.cuni.cz/sekceProAtherosklerosu.html

Vloženo: 16.11.2018

Zpět


česky | english