Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje

28.3.2019  Plzeň, Šafránkův pavilon LF UK v Plzni

PROGRAM


Kontaktní osoba
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel. 377 104 233
e-mail: racek@fnplzen.cz

Vloženo: 16.11.2018

Zpět


česky | english