Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

Kardiologická diagnostika

10.04.2019  Lékařský dům, Praha
Pracovní den sekce biochemických laborantů

PROGRAM


Kontaktní osoba
Mgr. Veronika Hauerová
ÚLBLD VFN
128 08 Praha 2
tel. 224 962 655
e-mail: veronika.hauerova@vfn.cz
web: www.cskb.cz

Vloženo: 16.11.2018

Zpět


česky | english