Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

Kardiologická diagnostika

10.04.2019  Lékařský dům, Praha
Pracovní den sekce biochemických laborantů

PROGRAM

Kapacita sálu je naplněna, další přihlášky již bohužel nepřijímáme (aktualizováno 28.3.2019)


Kontaktní osoba
Mgr. Veronika Hauerová
ÚLBLD VFN
128 08 Praha 2
tel. 224 962 655
e-mail: veronika.hauerova@vfn.cz
web: www.cskb.cz

Vloženo: 16.11.2018

Zpět


česky | english