Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

37. regionální dny klinické biochemie - Karlova Studánka

12. - 14. 12. 2018 
Karlova Studánka


Prezentace přednášek (zveřejněno se souhlasem prezentujících autorů)

Kontaktní osoba
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
ÚLD FN Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba

Tel.: 597374121
e-mail: zdenek.svagera@fno.cz

Vloženo: 14.11.2017

Zpět


česky | english