Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

Regionální seminář v oboru klinická biochemie

11. 12. 2018
Hradec Králové

PROGRAM


Kontaktní osoba
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
ÚKBD FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel. 495 833 810
ukbd@fnhk.cz
ukbd.fnhk.eu

Vloženo: 14.11.2017

Zpět


česky | english