Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

Sympozium klinické biochemie FONS 2018

16. – 18. 9. 2018     Univerzita Pardubice


Kontaktní osoba
Jan Adamec
Stapro s. r. o.,
Pernštynske nam. 51, 530 02 Pardubice
Tel. 467 003 111, 604 299 842
Adamec@stapro.cz

www.sympoziumfons.cz

Vloženo: 14.11.2017

Zpět


česky | english