Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Plán akcí garantovaných výborem ČSKB v roce 2018 (aktualizováno 6.2.2018)

49. celostátní sjezd biochemických laborantů – BIOLAB 2018

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

BIOLAB 2018

27. - 29. 5. 2018
Jihlava - BIOLAB 2018

www.biolab2018.cz


Kontaktní osoba
Miroslava Francálková
Nemocnice Jihlava
francalkovam@nemji.cz
biolab2018@cbttravel.cz

Vloženo: 14.11.2017

Zpět


česky | english