Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Plán akcí garantovaných výborem ČSKB v roce 2018 (aktualizováno 21.12.2017)

XIII. celostátní sjezd ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

XIV. Regionální konference Nejedlého Kladno

17.4.2018
Kladno


Kontaktní osoba
Ing. Luděk Šprongl, Ing B. Hrnčířová
Klinická laboratoř ON Kladno, a. s., Vančurova 1548, 272 59 Kladno;
Tel. 312606176, 312606330
sprongl@klinickalaborator.cz
www.klinickalaborator.cz

Vloženo: 13.11.2017

Zpět


česky | english