Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

XIV. Regionální konference Nejedlého Kladno

17.4.2018
Kladno

PROGRAM

Kapacita sálu je naplněna! Další přihlášky nemůžeme přijmout.


Kontaktní osoba
Ing. Luděk Šprongl, Ing B. Hrnčířová
Klinická laboratoř ON Kladno, a. s., Vančurova 1548, 272 59 Kladno;
Tel. 312606176, 312606330
sprongl@klinickalaborator.cz
www.klinickalaborator.cz

Vloženo: 13.11.2017

Zpět


česky | english