Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje

12.4.2018
Kongresový sál SPA Hotel Thermal, Karlovy Vary

PROGRAM


Kontaktní osoba
PharmDr. V. Krejčová

OKBH nem. Karl. Vary, Bezručova 1190/19
Tel. 354 225 350
vlasta.krejcova1@kkn.cz

Vloženo: 13.11.2017

Zpět


česky | english