Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

Menhir profesora Masopusta

25.1.2018
Praha, FN Motol

PROGRAM s pozvánkou


Kontaktní osoba
prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
FN-Motol, Praha, V Úvalu 84, Praha
Tel. 224 435 318
Fax 224 435 320
martina.bunesova@fnmotol.cz
www.fnmotol.cz

Vloženo: 13.11.2017

Zpět


česky | english