Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Plán akcí garantovaných výborem ČSKB v roce 2016 (aktualizováno 11.5.2016)

Výbor ČSKB žádá organizátory akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.


česky | english