Výpočet odhadu nejistot měření

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích

Název analytu:

Zadání vstupních hodnot:

(všechny vstupní hodnoty jsou v %)

Mezilehlá přesnost (reprodukovatelnost, intermediate precision, ur,repro)
Nejistota hodnot certifikovaných materiálů (ur,ref)
Systematická odchylka (vychýlení, bias, Br)
Počet měření (n)
Průměrná hodnota (xp)
Směrodatná odchylka (výběrová, SD)
nebo místo předchozích tří údajů uveďte nejistotu systematické odchylky 
Nejistota systematické odchylky (vychýlení, bias, ur,xp)
 
Koeficient rozšíření (k)

Výsledek výpočtu:

pozn.: Kalkulátor nerozlišuje zadání desetinné tečky nebo desetinné čárky

Kalkulátory na stránce ČSKB