Odhad glomerulární filtrace (GFR) podle rovnice MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)

Zadání vstupních hodnot:

Kreatinin v plazmě (séru) v µmol/l Nová kalibrace IFCC
Věk v rocích
Pohlaví
Muž
Žena
Urea v plazmě (séru) v mmol/l
Albumin v plazmě (séru) v g/l

Výsledek výpočtu (v mls-1 (1,73m2)-1):

Kalkulátory na webu ČSKB