Odhad glomerulární filtrace (GFR) z koncentrace cystatinu C

Zadání vstupních hodnot:

Cystatin c v mg/l
Věk v rocích
Pohlaví Muž
Žena

Výsledek výpočtu (v mls-1 (1,73m2)-1):

Komentář k odhadům glomerulární filtrace
Odhad glomerulární filtrace (GFR) podle rovnice MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)

Kalkulátory na stránce ČSKB