Kritická diference dvou následných měření (hodnota CD %)

Zadání vstupních hodnot:

(všechny vstupní hodnoty jsou v %)

Mezilehlá přesnost měření (CVa)
Intraindividuální biologická variace (CVi)
Systematická odchylka (vychýlení, bias)

Výsledek výpočtu:

Pozn.: Kalkulátor nerozlišuje zadání desetinné tečky nebo desetinné čárky

Kalkulátory na stránce ČSKB